no_cache مرتضی جاوید اعتماد بنفس خود را به اوج برسانید | مديريت موفقيت

مرتضی جاوید اعتماد بنفس خود را به اوج برسانید

راهنما 09903337056

مرتضی جاوید اعتماد بنفس خود را به اوج برسانید

آیا دوست دارید که اعتماد به نفس شما به اوج خود برسد و از این نیروی عظیم سود ببرید ؟ خیلی از ماها دوست داریم که در زمینه های مختلف اعتماد بنفس داشته باشیم . جالب است بدانید که همه ما اعتماد بنفس داریم ولی در زمینه های مختلف مقدار و درصد آن متفاوت میباشد . ممکن است در یک زمینه اعتماد بنفس بیشتر داشته باشیم و در زمینه ای دیگر کمتر ، مثلا در درس خواندن اعتماد بنفس بیشتری داشته و در ورزش کردن اعتماد بنفس کمتری داشته باشیم و یا در نقاشی بیشتر و در سخنرانی کمتر ..

چه باید کرد تااعتماد بنفس ما تقویت گردد ؟ در واقع اعتماد بنفس هر شخص باز میگردد به تصویر ذهنی آن شخص از خودش ، که این را در خودم ببینم آیا در کاری موفق میشوم یا خیر ، و این اعتماد بنفس ما را شکل میدهد. اما تصویر ذهنی ما باز میگردد به تجربه های قبلی ما . مهم نیست که در زندگی چند بار موفق شده ایم و یا چند بار موفق نشده ایم ، مهم این است که آیا من به شکست هایم فکر میکنم و یا به موفقیت هایم . ممکن است فردی بارها در کاری موفق شده ولی تنها یک بار شکست خورده و آن یک بار را آنقدر در ذهن خود تقویت میکند تا اعتماد بنفس خود را از دست بدهد . و از سویی دیگر فردی را میتوانیم ببینیم که بارها شکست خورده و تنها یک بار موفق شده اما با خود میگوید چون من یک بار موفق شدم پس باز هم میتوانم ، و این شخص حتما در طول زمان اعتماد به  نفس بیشتری را هم تجربه خواهد کرد .

پس این خود ما هستیم که برای بدست آوردن اعتماد بنفس بیشتر باید ذهن خودمان را باصطلاح دایورت کنیم روی موفقیت هایمان . مهم نیست که جند بار موفق شدیم یا نه ، مهم این است که ما به موفقیت ها .

میتوانید برای این منظور یک دفترچه برای فعالیت های مثبت روزمان در نظر بگیریم  ، به نام دفترچه اعتماد بنفس و هر روز بصورت خیلی ساده در چند کلمه مواردی را که موفق میشویم یادداشت کنیم . برای مثال یادداشت میکنید که خدایا شکرت که امروز در فلان امتحان موفق بودم ، یا در آن مذاکره موفق بودم .. حال در طول گذر زمان هرگاه که روحیه و اعتماد بنفس ما افت کند میتوانیم به این دفترچه بازگردیم و مرور کنیم که آن همه کار مثبت توانسته ایم انجام دهیم ، و اعتماد بنفس شما باز میگردد به حد مطلوب و بالا .

در مجموع برای اوج اعتماد بنفس باید مدام مرور کنیم موفقیت های خودمون رو ، در یک کلام بگوییم اگر حتی یک بار توانسته ام پس باز هم میتوانم .