no_cache جلبک اسپیرولینا غذای مناسب مرغ و جوجه سرشار از آهن | مديريت موفقيت

جلبک اسپیرولینا غذای مناسب مرغ و جوجه سرشار از آهن

راهنما 09903337056

جلبک اسپیرولینا مکمل غذایی مناسب مرغ ها

اکنون در مورد اینکه آیا مرغ ها در مزرعه شما نیاز به اسپیرولینا بخصوص در مورد کمبود آهن و پیشگیری آن دارند توضیح میدهم ، در واقع این جلبک منبع خوبی از آهن ویتامین k c calcium و بسیاری دیگر میباشد . در حالی که این ویتامینها همه لازم میباشند اکنون بویژه در ارتباط با تخم مرغ کلسیم بسیار ضروری تر میباشد . اگر پوسته تخم مرغها شکننده هستند و کیفیت خوبی ندارند باید به مقدار کافی به آنها کلسیم برسانید و جلبک یک راه بسیار خوب آن است .

توجه داشته باشید که جلبک اسپیرولینا بصورت مکمل باید به غدای معمولی که به مرغها میدهید اضافه شود ، یکی از مهمترین آثار مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا در مرغها جلوگیری از کمبود آهن در آنها میکند . اگر ماکیان شما دچار کمبود آهن شده باشند سیستم بدن آنها از تنفس گرفته را سلولها همه ضعیف میشوند ، و همانند یک کودک که آهن برایش ضروری است برای مرغ و جوجه ها نیز ضروری میباشد .

چطور مرغها دچار کمبود آهن میشوند ، میتواند یا از طریق غذای کم و ناکافی باشد و یا ممکن است حتی برخی مرغها اجازه ندهند سایر مرغ ها غذا بخورند و در نتیجه وجود چند منبع یا ظرف غذا خوری این مشکل را متواند برطرف کند . اگر مرغها دچار فقر آهن شوند گلبولهای قرمز آنها که وظیفه رساندن اکسیژن را به عهده دارند ضعیف شده و این ضیف شدن کار سایر اعضای حیوان و تنفس نامناسب را به دنبال خواهد داشت . برای مثال اگر مرغها شما کمی رنگی و قرمز رنگ باشند با کمبود آهن رنگ آنها کمتر و رنگ پریده خواهد بود چون بدن مرغ ابتدا آهن را برای سلولهای خونساز که لازمتر هستند برمیدارد پس آهن کافی برای ساختن رنگ پرها نمی ماند ، این یک علامت هست که میتوان متوجه شد احتمال زیاد مرغها در حال  کمبود آهن هستند .

میتوانید برای هر مرغ به اندازه یک قاشق غذاخوری جلبک دو یا سه بار در هفته اضافه کنید ، البته خوب است بگذارید خود مرغها انتخاب کنند که بخورند یا نه یعنی طبیعت آنها طوری است که اگر بدنشان نیاز به آهن ندارد میلی به غذای اضافی ندارند .  تغذیه اسپیرولینا به حیوانات کار چندان سختی نیست اگر به طبیعت خود آنها نیز دقت کنید .

در یک آزمایش نشان داده شد که مرغهایی که مکمل غذایی اسپیرولینا بعلاوه ویتامین B خورده بودند بمراتب سالم تر و در مقابل استرسهای گرمایی قوی تر از سایر مرغها بوده اند و هم از رشد خوبی بخوردار بوده اند . بخصوص در فصل گرما این نکات میتواند بسیار کارساز باشد و از بیماری و مرگ مرغها در مقابل استرهای گرمایی بخوبی جلوگیری کند . در این آزمایش یک و نیم گرم اسپیرولینا بعلاوه 75 میلیگرم ویتامین E در هر کیلو غذای معمولی مرغ اضافه کرده بودند که این بویژه برای مقابله با استرسهای گرمایی به مرغداری کمک خوبی کرده بود .

برای یادگیری کشت جلبک اسپیرولینا در سطح کوجک تا متوسط میتوانید با خرید کتابچه راهنمای کامل کشت و برداشت اسپبرولنا به نکات عملی و رمز و راز این کار پی ببرید ، خوب است از تولید کوچک شروع کنید تا رفته رفته آن را گسترش دهید .