آشنایی با برخی ویژگی های یک کارآفرین موفق

ویژگی کارآفرینان موفق صبر تلاش خوشبینی تصمیم گیری

راهنما 09903337056

آشنایی با برخی ویژگی های یک کارآفرین موفق

شما که در راه کارآفرینی تحقیق و حرکت میکنید بخوبی میدانید که کارآفرینان بزرگ دارای ویژگی هایی هستند که اینان را از سایرین متمایز میکند . همین تکنیک ها و نگرش و ویژگی های خاص باعث میشود تا اینان با تمام ترس ها و ریسک ها حرکت کنند و دست به عملی بزنند و حتی گاهی موفقیت های بسیار بزرگی را که تنها یک رویای دست نیافتنی بود ، لمس کنند و به واقعیت تبدیل کنند .

  • صبر

از ویژگی های بارز یک کارآفرین برتر صبر میباشد . اصولا کارآفرینی هنگامی شکل میگیرد که شما برای خود شروع به کار میکنید و در بازار جدید کار خود حتما دچار چالش ها و بحرانها میشوید . اینجاست که باید صبر را پیشه کنید و چندان بفکر بازده و سود زود هنگام نباشید . از تجربه دیگران که قبل از شما این کار را کرده اند سود ببرید ، میتوانید دوره ها و یا کتاب آموزشی مرتبط مطالعه کنید و حتی با آزمون و خطا و بازنگری سرانجام از این مشکلات با صبر و تحمل همانند سایر کارآفرینان موفق عبور کنید .

  • خوشبین بودن

کارآفرینان لزوما باهوش ترین افراد نیستند ، چرا که کاری را که آنان انجام داده اند بسیاری از افراد دیگر هم میتوانستند انجام بدهند . اما خوشبین نبودن باعث شده با سایرین هرگز دست به آن کار ها نزنند . به واقع افراد خوشبین شاید از دقت کمتری برخوردار باشند و این افراد بدبین هستند که بسیار دقیقتر هستند . صرف نظر از بعضی شغل ها که بد بینی در آنها ممکن است کمک بسیار باشد مانند بازجویی از یک سارق و غیره .. خوشبین بودن باعث میشود تا یک کارآفرین همیشه امیدوار باشد  که بالاخره یک راهی پیدا خواهد کرد و معمولا در طول مسیر آنقدر موضوعات تغییر میکنند تا همیشه یک راه یافته بشود . در حالی که فرد بدبین و میشود گفت زیادی دقیق از ترس بدبینی حتی کار را شروع نکرده تا آنکه امید داشته باشد راهی خواهد  یافت .

  • جاه طلبی و بزرگ خواستن
همین جاه طلبی و بزرگ خواستن است که به کارآفرینان موفق اجازه رویا های بزرگ را میدهد ، و این رویاها هستند که به اینان آنقدر انرژی و شور میدهند تا خستگی و ناامیدی را فراموش کنند و حتی بیشتر از پیش خوشبین باشند و بسوی هدف حرکت کنند .
  • جسارت

همه ما هنگامی که به محدوده امن خود میرسیم دیگر دچار نوعی ترس میشویم که مبادا از آن خارج شویم و بقول معروف چیزی گیرمان نیاید ! این حریم امن در واقع دیوار های ذهنی ما هستند که ما را از پیشرفت بیشتر و رسیدن با رویاهای بزرگمان باز میدارند . کارآفرینان کوچک و بزرگ و موفق با جسارتی که دارند بسادگی از این حریم امن خیالی عبور میکنند تا رویاهای بزرگتری را به واقعیت تبدیل کنند .

  • اهل کار و تلاش

اکثر افراد موفق تاریخ بسیار سخت کوش و پر تلاش بوده اند و ساعت های زیادی از زندگی خود را در راه کار و پروژه های خود فعالیت میکرده اند . هر چند امروزه ثابت شده که کار و تلاش ذهنی بدون استراحت کافی گاهی میتواند اثر مخرب داشته و بقولی حتی شاید فرد به هدف و رویای خود برسد ولی بخاطر خستگی های بیش از حد از هدف و زندگی خود رضایت نداشته باشد و باز بدنبال هدف واهی دیگری برود . بطور خلاصه کار کوشش از صفات بارز ثروتمندان موفق است و از طرفی استراحت کافی نیز از ویژگیهای بسیار مهم انسانهای خوشبخت و موفق و ثروتمند میباشد .

  • عطش به یادگیری

افراد موفق و کارآفرین همیشه در حال یادگیری و مطالعه و یا دریافت تجریبات دیگران هستند ، تا هرگز اشتباهاتی را که سایرین قبل از آنها مرتکب شده اند اینان دوباره مرتکب نشوند . با مطالعه و یادگیری از روشها و اطلاعات روز دنیا در حد امکان سود میبرند .

  • سپردن کار به اطرافیان

کارآفرینان بزرگ از این سد گذشته اند که من خودم باید همه کار ها را انجام دهم ! آنها با شناسایی افراد لایق در اطرافیان خود بخشی از کارها و وظایف را به دیگران سپرده و با اطمینانی که از توانایی اطرافیان خود دارند با خیالی آسوده و نگاه مثبت به برخی امور دیگر میپردازند

  • نگرش متفاوت

کارآفرینان اکثرا نگرشی و سبکی متفاوت از سایرین دارند ، برای مثال ممکن است اگر یک کارآفرین مدیر یک سازمان شود سبک لباس پوشیدن در سازمان را تغییر دهد و به نوعی احساس و حرکت جدیدی را القا کند . میتوانید این حس و نگاه متفاوت را با تمرین های کوچک در خود زنده نگاه دارید . اگر همه در محیط شما لباس روشن میپوشند شما میتوانید بخشی از لباس را کمی تیره تر انتخاب کنید تا متفاوت باشد . اگر همه سر وقت به شرکت می آیند شما متفاوت باشید و کمی زودتر از وقت به شرکت بیایید و غیره .. شاید اینها به خودی خود نکته مهمی نباشند ولی ذهن شما را مقتدر میکنند به هنگام مورد نیاز نگرشی متفاوت داشته باشید .

  • تصمیم گیرنده

اشخاص کارآفرین چندان منتظر نمی مانند تا دیگران برای آنها تصمیم بگیرند بلکه خود شروع به بررسی و تصمیم گیری میکنند . زیاد منتظر نمی مانند تا مثلا فردی به آنها سفارش کالا دهد بلکه خود به دنبال مشتری مگردند . در واقع کارآفرین موفق خود موقعیت و شغل و حتی شانس ایجاد میکند .

در وبسایت مدریت آسان موفقیت براحتی در صفحات مختلف مطالب کاربردی و حتی بصورت خلاصه نگاری را بیابید و در زمان کوتاهی دنیای خود را بسوی اطلاعات و خوشبختی و ثروت بیشتر متحول کنید . اکنون برای تهیه و خرید جزوه اول تکنیکها و نگرش کارآفرین به اینجا بروید .