no_cache آدولف مرکل، بزرگ ترین بنیانگذار شرکت داروسازی موفق در آلمان | مديريت موفقيت

آدولف مرکل، بزرگ ترین بنیانگذار شرکت داروسازی موفق در آلمان

آدولف مرکل شرکت داروسازی Adolf Merckle

راهنما 09903337056

 مرکل، بزرگترين بنیانگذار شرکت داروسازی موفق در آلمان

 سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي دنيا از جمله آلمان داراي ويژگيهاي خاصي ميباشد ، سرمايه گذاري در بخشهاي صنعتي ، تجاري و علي الخصوص داروسازي بسيارمشهود به چشم ميخورد.بدليل قيمت بالاي دارو اين امر ميتواند باعث جذب سرمايه گذاران كلان در اقصي نقاط دنيا شود .

يكي از بزرگترين شركتهاي دارويي دنيا phonix میباشد ، توليدات اين شركت دارويي در بسياري از مراكز  به چشم ميخورد و به جهت فعاليت بسيار گسترده اش رتبه دوم را در اروپا به خود اختصاص داده است . طبق ادعاي اين شركت بازار دارويي كشورهاي بزرگي مثل آلمان ،  ايتاليا ، مجارستان و ... را دراختيار دارد و بالغ بر 122 مركز توزيع دارد ، طبق آماردر سال 2004 رقم فروش اين شركت 5/3 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 2003  بالغ بر 0/2 ميليارد دلار درصد افزايش فروش داشته است .

اينك به بيوگرافي اداره كننده اين كمپاني بزرگ ميپردازيم ، دكتر آدولف مركل در سال  1935 در شهر " درس دن " آلمان بدنيا آمد . این مرد ثروتمند موفق برخلاف بسیاری از ثروتمندان بزرگ و موفق جهان کار خود را از صفر شروع نکرده ، بلکه از ثروت و ارثی که از پدر برایش بجا مانده بود نیز استفاده بهینه نموده و آن سرمایه را هزاران برابر افزایش داده است . مبنای کار این ثروتمند هوشمند مدیریت بهنگام و استفاده از تمامی جنبه های موفقیت بوده است . یعنی گذشته از اجناس اصلی شرکت ، ایشان همواره سعی داشته اجناس و خدمات تکمیلی و یا جانبی هم به مشتریان ارائه دهد . او هم اكنون با سرمايه اي بالغ بر 6/9 ميليارد  دلار باعث افتخار اجداد خود گشته ، قابل ذكر است اين رشته به طور ارثي در خانواده ايشان بوده   ،  و البته رشته تحصيلي ايشان حقوق بوده و با در دست گرفتن ارثيه كلاني كه از پدرش به او رسيده بود اداره اين تجارت عظيم را عهده دار شد .

 او درابتدا با خريداري و اداره كردن اين كمپاني شروع كرد و اكنون 57 درصد از سهام اين شركت دارويي بزرگ رابه خود اختصاص داده است و از سويي با در دست گرفتن مديريت كمپاني مركل گروپ توانسته نام خود را در جايگاه بزرگترينهاي اين رشته ثبت نمايدو ثروت كلاني را از آن خود نمايداين شركت با بيش از 125 سال سابقه توانسته خود را در زمره بزرگترين كمپانيهاي توليد دارو قرار دهد . قابل ذكر است مواد اوليه اين كمپاني از كشورهاي چين و هند و بخشي از  تجهيزاتش را از ايالت متحده خريداري ميكند . البته مركل همانند ديگر سرمايه داران دنيا سرمايه خود را مختص يك شركت نكرده و در صنعتهاي ديگر همچون سيمان و شكر جزو نام آوران ميباشد .