مجید کیا استاد مدرس طرز تفکر و تکنیک های موفقیت

مجید کیا استاد مدرس موفقیت nlp هیپنوتیزم

گاهی یک اتفاق میتواند مسیر زندگی و نگاه انسان را هستی تغییر دهد ، استاد مجید کیا در سال 1383  یک سری دلایل با مرگ روبرو شدند و به لطف ایزد الهی جان بدر برده و این موضوع باعث شد نگاه دقیق­تری به زندگی را شروع کند ، تا حضور مفیدتری را در این جامعه انسانی داشته باشد و افکار استاد این بود ...ادامه مطلب