مقاله های مرتبط با جلبک سبز آبی اسپیرولینا

مقاله کاربردی آزمایشگاهی اسپیرولینا

در این زیرمجموعه از سایت مدیریت آسان سعی شده مقالات تحقیقاتی و یرخی عمومی مرتبط با جلک ها و بخصوص اسپیرولینا تهیه و گردآوری و به شما عزیزان ارائه نماییم . جلبک های سبزآبی یا همان سیانوباکتری ها به گروهی هستند که کاربردهای فراوانی در جهان یافته اند مانند پروتئین تک یاخته که اصطلاحا به پروتئین موجود و قابل استفاده ...ادامه مطلب