ارزش غذایی اسپیرولینا و خواص و عوارض

ارزش غذایی اسپیرولینا خواص عوارض

اسپیرولینا بی شک پدیده ای در زمینه ارزشهای غذایی و دارویی و در مجموع سلامتی انسان عصر حاضر میباشد ،ارزش غذایی اسپیرولینا این جلبک سبز آن چنان کارشناسان را مجذوب نموده است که به آن نامهایی ماند Super Food , The Food of Future یعنی بهترین غذا و یا غذای آینده را داده اند ، جالب اینکه نه تنها در ...ادامه مطلب