پرورش اسپیرولینا روش ها و محیط کشت

پرورش اسپیرولینا کشت نور دما غذا

برای پرورش اسپیرولینا لزوما نیاز به تجهیزات و مکان خاصی نیست ، امروزه در هنگ کنگ پشت بامها را اجاره میکنند تا در آن این کار را انجام دهند . در داخل اتاق ، حیاط منزل ، زیرزمین خانه و خلاصه در هر کجا میتوانید کشت اسپیرولینا را شروع و پیگیری کنید . اکنون چون هنوز باصطلاح دست زیاد نشده بهترین ...ادامه مطلب