پرورش اسپیرولینا در محیط خانگی گام بگام کتابچه آموزشی

آموزش جلبک اسپیرولینا جزوه کتاب

کد-محصول x767

کتابچه کاربردي پرورش اسپيرولينا بصورت خانگي مناسب برای کارآفرینان کسب کار کوچک تا متوسط حاصل هفته ها مطالعه و بازنگري در کارگاه ها ، ويديو ها و نيز جزوات دانشگاهي و کتاب و همچنين پيگري نظرات کارساز افراد با تجربه در زمينه پرورش جلبک اسپيرولينا از سرتاسر جهان ميباشد ، از کارگاه های پرورش اسپیرولینا در هند گرفته تا دوستان استرالیا و ...ادامه مطلب