پرورش و فروش جلبک معرفی یک کسب و کار

جلبک پرورش تولید فروش کشت کار سرمایه کم

پرورش و کشت جلبک حرفه است که از کار در حیاط منزل گرفته تا کارگاه های بزرگ میتوانند در این رشته نو ظهور شغلی شرکت کنند و سود خوبی ببرند . هم اکنون بخش اعظمی از این محصول هم بصورت خام و هم بصورت فرآوری شده از سایر کشورها به ایران بصورت واردات روانه بازارهای داخلی میگردد . در مطالبی ...ادامه مطلب