رهایی از محدودیت ها آنتونی رابینز از کتاب قدرت نامحدود

رهایی از محدودیت ها آنتونی رابینز قدرت نامحدود

رهایی از محدودیت ها گزیده ای از آنتونی رابینز کتاب قدرت نامحدود یکی از بزرگترین مشکلات مردم در راه رسیدن به هدفشان محدودیت های است که در طول زمان در ذهن آنان شکل گرفته . به گفته رابینز مردم تنبل نیستند بلکه بخاطر محدودیتهای پنهان ذهنی اهدافشان را آنقدر کوچک انتخاب میکنند که دیگر این اهداف کوچک به اندازه کافی ...ادامه مطلب