قدرت تجسم در قانون جذب بی نظیر است


قدرت تجسم در قانون جذب بی نظیر است سالها پیش در کتابی خواندم به گفته ناپلئون هیل ، قدرت تخیل انسان بی هیچ شک و تردید و حتی بدون رقیب بزرگترین و عجیب ترین چیزیست که جهان هستی به خود دیده است ! اما با این حال بیشتر مردم حتی فراموش کرده اند که یک چنین قدرت خارق العاده ای ...ادامه مطلب