کتاب قدرت نامحدود آنتونی رابینز

نتونی رابینز کتاب قدرت نامحدود بسوی ثروت و خوشبختی

کتاب بسیار اثر گذار قدرت نامحدود از آنتونی رابینز آنتونی رابینز با تجربه های نه چندان زیادی که اندوخته بود و نیز درسهایی که از استادان و کتابهای زمان خود بهره گرفته بود یکی از پر فروشترین کتابها در زمینه روانشناسی موفقیت و کاربردی را برای سالها به نگارش در آورد . این کتاب شاید اولین کتابی بود که به تنهایی ...ادامه مطلب