تولید جلبک رشته کاری جدید


تولید جلبک رشته کاری جدید با سرمایه اندک تولید جلبک فرصت کاری ای جدید میباشد . جلبک با منابع پروتئنی و ویتامینها و اسید های آمینه موارد استفاده بسیاری دارد . عرضه به مراکز پرورش ماهی زینتی ، مصارف آرایشی ، مصارف طبی ... از سری معرفی حرفه و مشاغل از کچا شروع کنم ؟ کار با سرما کم .. ...ادامه مطلب