راز تبسم چهره ما و ارتعاشات به جهان هستی


راز تبسم چهره ما و ارتعاشات به جهان هستی - محمد افلاکی این قسمت میخواهم در مورد اخم کردن و اینکه اعصاب ندارم و مشکلات دارن دیوونم میکنن کمی صحبت کنم . اگر بخاطر تمام مشکلات زندگی داری اخم میکنی و یا اینکه حالا برخی مردم حتی مشکل هم که ندارند عادت دارند اخم کنند ، بگذارید برایتان بیشتر بگویم ...ادامه مطلب