قانون جذب – چرا خواسته های من محقق نمیشود ؟


قانون جذب - چرا خواسته های من تحقق نمیابند ؟ بسیاری از عزیزان میپرسند که پس چرا من از قانون جذب نتیجه نمیگیرم ؟ این همه انرژی مثبت و تجسم خلاق انجام داده ام ، هیج نتیجه ای دیده نمیشود ، آیا سر کاریم ؟ در پاسخ باید بگویم دوست عزیز اینکه در این لحظه اگر نتیجه برای شما قابل رویت ...ادامه مطلب