جذب پول و ثروت ۲۱ نکته کاربردی


جذب پول و ثروت 21 نکته کاربردی ذهن ثروتمند چگونه ذهن ثروت مندی داشته باشیم ؟ بیست و یک راه برای اینکه پول بیشتری به زندگی خود بیاورید . 1- دایره لغلت خود را تغییر دهید به صحبت های یک آدم فقیر و غیر ثروتمند گوش دهید خیلی زود متوجه میشوید آنها خیلی منفی نگر بوده و صحبت های منفی ...ادامه مطلب