مرتضی جاوید ، استاد مدرس موفقیت

مرتضی جاوید استاد روانشناسی موفقیت

 مرتضی جاوید ، استاد مدرس موفقیت بیوگرافی مرتضی جاوید از اساتید موفق تدریس ضروریات موفقیت مباشد . وی با روش ابتکاری خود در مدت کوتاهی متواند دانشجویان نیازمند لغات زبان انگلیسی را قادر به یادگیری تعداد زیادی کلمه به روش کدینگ و تصویر سازی نماید . این لغات در چند روز به خاطر سپرده شده و بدلیل روش تصویری ساده ...ادامه مطلب