دکترحلت استاد آموزش موفقیت

دکتر احمد حلت روانشناسی موفقیت

استاد احمد حلت مدرس آموزش راه موفقیت استاد احمد حلت در سال 1341 در تهران متولد شده است . ایشان دبیرستان را در رشته ریاضی فیزیک به پایان رسانده و سپس در رشته روانشناسی در دانشگاه ادمه میدهند . وی همچنین در سایر کشورها نیز به تحقیق و تحصیل در زمینه روانشناسی بوده و عضویت هیئت عملی دانشگاهی هم بوده ...ادامه مطلب