محمد افلاکی استاد روانشناسی کوانتومی ثروت

محمد افلاکی استاد روانشناسی کوانتومی ثروت

محمد افلاکی استاد روانشناسی جذب کوانتومی  ثروت محمد افلاکی در منطقه زاینده رود اصفهان متولد شده است و پس از دیپلم ریاضی در رشته مهندسی میکانیک ادامه میدهد. پس از گذر از فراز و  ،  ، نشیب های زندگی به نتایج و تجربیات ارزشمندی در راه چگونگی موفقیت دست میابد . وی از محضر استادانی چون الهی قمشه ای ، ...ادامه مطلب