عباس منش و گروه تحقیقاتی

عباس منش استاد آموزش موفقیت و انگیزشی

عباس منش استاد انگیزشی و آموزشی موفقیت استاد عباس منش میگوید:  بسیاری انسانهای روی زمین تواناییهای خود را از یاد برده اند. به همین دلیل است که  بیش از نود و پنج درصد مردم دنیا همواره در حال اثبات خود به دیگران هستند! آنها در پی آن هستند که با پیشرفت و موفقیت و یا حتی چهره و لباسی جدید ...ادامه مطلب