شهرام فخار میلیونر صاحب رستوران های زنجیره ای پدر خوب

میلیونر شهرام فخار رستوران پدر خوب

  شهرام فخار بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدر خوب شهرام فخار اولین فرزنده خانواده متولد محله های پایین شهر بود. پدر وی کارمند دولت و مادر خانه‌ دار بودند. خوشبختانه بخاطر اینکه خانواده به او در کودکی مسئولیت هایی کودکانه میدادند وی در همان روزها با حس مسئولیت پذیری آشنا شد. از همان کودکی لذت کسب و کار سالم را با ...ادامه مطلب