چرا دعاهایمان برآورده نمی شود؟ دعای متغایر با باور و رفتار ما

چرا دعای ما برآورده نمیشود استاد مجید کیا

راهنما 09903337056

چرا دعاهایمان برآورده نمی شود؟

چرا دعا میکنیم؟

انسان چه احتیاجی به دعا دارد؟

اگر دعا برآورده شود، پس چرا احتیاج به تلاش است؟

در خانه جلوی تلویزیون نسشته ایم پاهایمان را روی هم می اندازیم جم نگاه میکنیم، چای سبز و دمنوش میخوریم بعد موقع چرت نیم روزی یک 10 دقیقه ای دعا میکنیم . مهم این است که وقت دعا کردن را بدانیم. بعد هر نماز، موقع خوابیدن و بیدار شدن از خواب و وسط روز بهترین موقع برای دعا کردن است

اگر دعا کردن به تنهایی کافیست، پس چرا بزرگان ما اینقدر کار میکردند؟

چه بزرگان مذهبی ما، چه عرفای ما، فلاسفه ی ما، همه مدام در حال کار کردن بودند .حضرت محمد بازرگانی میکرد، حضرت علی چاه کنی و باغبانی میکرد، آنها که محبوب خداوند هستند و با گوشه ی چشمی کارهایشان انجام میشد، بزرگان برای ما استوره هستند و رفتارشان سر مشقی است برای ما و برای تربیت ما . بزرگترین بحث اینجاست که ما انتخاب های بد میکنیم، اتفاقا حل کردن این مسئله و بحث خیلی راحت است . بزرگترین بحث و مسئله این است که موقع انتخاب هایمان اصلا به آنها توجه نمیکینم .

چرا به انتخاب هایتان توجه نمیکنید؟  چرا به آنها دقت نمیکنید؟

در نصف مواقع حتی از انتخاب کردن آنها آگاه نیستید، اغلب نوع تربیت و فرهنگ ماست که انتخاب هایمان آنرا شکل میدهند ، آنها اینقدر در رفتاروعادت های روزانه ی ما حل میشوند که به نظر میرسند فراتر از کنترل ما هستند . آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده در حالی که مشغول کسب و کارتان بوده اید و از زندگیتان لذت میبرده اید ناگهان با یک انتخاب یا مجموعه ای از انتخاب های کوچک احمقانه در نهایت همه ی تلاشها، و زحمات زندگیتان را از بین برده باشید؟! آن هم بدون هیچ دلیل مشخصی؟ شما قصد خراب کردن خودتان را نداشته اید ولی با فکر نکردن درباره ی تصمیم هایتان، و نسنجیدن خطرات و و نتایج بالقوه ی آن تصمیم ها، خودتان را مقابل عواقب نا خواسته و پیش بینی نشده ای دیده اید .

هیچکس قصد ندارد چاق شود... ور شکست شود... یا طلاق گیرد ولی اغلب، حالا میگوییم اغلب...نمیگوییم همیشه... ولی گاهی اوقات این عواقب نتیجه ی مجموعه ای از انتخاب های بد کوچک ماست . وقتی ما انتخاب های بد انجام میدهیم... انتخاب های کوچک روزانه از اینکه چی بخوریم، چی بنوشیم و چه بگوییم، با چه کسی باشیم، با چه کسی نباشیم، همین انتخاب های کوچک ، وقتی آنها را اشتباه انتخاب میکنیم کاملا در یک مسیر اشتباه قرار می گیریم!!! و وقتی در مسیر اشتباه قرار بگیریم ، تمام اتفاقاتی که در آن مسیر برای ما می افتد همه اشتباه هستند .

وقتی ما یک رابطه را اشتباه انتخاب میکنیم ، تمام احساساتی را که تجربه میکنیم اشتباه هستند . وقتی خودمان این اشتباه را کرده ایم، حالا می آیم دعا میکنیم که خدایا ممکن است مدیر مرا اخراج کند... لطفا خدایا من اخراج نشوم ، ولی دعای ما اثر ندارد ، چون انتخاب های ما اثراتی را به جا گذاشته که آن اثرات را نمیشود از این دنیا پاک کرد .

سرخ پوست ها میگویند دوتا چیز را از این جهان نمیتوانی پس بگیری ، یکی کلامی که میگویی چون کلام در جو باقی میماند و تو دیگر نمیتوانی آنرا پس بگیری... و دیگر کاری که انجام میدهی چرا که آن کار اثری را از خود به جای میگذارد... و اثر آن کار در این دنیا به صورت انرژی باقی میماند و طبق قانون انرژی، انرژی هیچوقت از بین نمی رود . بخاطر همین دعاهای ما بی اثر میشود !

بخاطر اثر کارمان... بخاطر انتخاب اشتباهی که داریم وقتی ما یک انتخاب اشتباه میکنیم و یک کلام اشتباه را انتخاب میکنیم و میگوییم و کسی را می رنجانیم یک اثری از خود باقی میگذارد... و حالا ما هر چقدر دعا کنیم که آن اثر از بین برود... نمیشود ! و این قانون این جهان است و خداوند برای اینکه این جهان در نظم مطلق باشد، این قانون را به وجود آورده است . شما وقتی چراغ قرمز را رد میکنید، دوربین پلاک شما را ثبت میکند... هر چقدر هم دعا کنید شما جریمه خواهید شد... چون این قانون است ! وقتی که قانون های جهان را شما نادیده بگیرید، هر چقدر هم میخواهید دعا کنید! خداوند برای راحتی ما این قانون را و برای امنیت ما این قانون را وضع کرده است پس به دعای ما توجه نمیکند چون اگر دعای ما توجه کند امنیت ما به خطر می افتد.

نگرانی باعث میشود فقط ما تمرکزمان را ازدست بدهیم... وقتی همه ی کارها را درست انجام داده ایم، بعد دچار مسئله ای میشویم که دست ما نیست، اینجاست که دعا میکنیم و اینجاست که خداوند حضور خودش را نشان میدهد... خداوند در همه جا ، حتی در آن قانون سخت هم حضور خودش را به ما نشان میدهد ولی ما چشم دیدنش را نداریم... یکی از صفات خداوند جبار بودن است ، ولی برای بقاء ما این جبار بودن نیاز است .

 وقتی همه ی کارها را درست انجام داده ایم و دچار مسئله ای میشویم که دست ما نیست و منتظر یک پاسخ و یک ریکشن هستیم ، اینجا دعا میکنیم... و صبر میکنیم تا حل شود . در این لحظه است که ما نباید امیدمان را از دست بدهیم اگر امیدمان را از دست بدهیم ، ترس به سراغ ما می آید و ترس باعث میشود که خلاقیت ضمیر نا خودآگاه از بین برود . خیلی وقت ها دعاهای ما، از دست میرود.. چرا که خلاقیت ما از دست رفته... کافیست ما کمی خلاقیت انجام بدهیم تا دعای ما کار ساز شود ولی ترس نمیگذارد...

در این شرایط فقط کافیست به خودتان اکسیژن کافی برسانید، به یک محیط باز بروید... و نفس عمیق بکشید تا مغزتان خوب کار کند و اکسیژن زیادی وارد خون شما شود و مغزتان خوب کار کند... اگر مروری به گذشته بکنید، میبینید که در موقعیت های مشابه  این چنین بارها قرار گرفته اید... شاید دقیقا مثل همین موقعیت نبوده باشد ولی مشابه بوده! و از همه ی آنها عبور کرده اید، پس به راحتی میتوانید از این موقعیت هم عبور کنید .

پس نتیجه میگیریم که بارها دعای شما مستجاب شده...  با ایمانی که به خودتان و خداوند خواهید داشت دعاهایتان  مستجاب خواهد شد... و ایمان زمانی به دست خواهد آمد که انتخاب های درست داشته باشید... وقتی به انتخابهای خودتان ایمان آورید ، به خودتان و به خداوندتان ایمان خواهید آورد... و آنوقت است که دعا های شما مستجاب خواهد شد... در غیر این صورت دعاهایمان هیچوقت اثر نخواهد داشت !!!