پرورش زنبور عسل کارآفرینی آسان با سرمایه کم

راهنما 09903337056

  پرورش زنبور عسل

بسیاری از کارهای که به نظر ما سرمایه و تجربه ی زیاد می خواهد و بسیار سخت است در واقع برعکس ، یادگیری آن بسیار راحت و برای شروع سرمایه ی اندکی می خواهد . پرورش زنبور عسل هم نیز از این نوع مشاغل می باشد .

سرمایه ی لازم برای پرورش زنبور عسل چقدر است؟

کار پرورش زنبور عسل را با سرمایه ی 3 تا 5 میلیون می توان انجام داد . 4 میلیون تومان هزینه ی بیست کلونی زنبور عسل و یک میلیون تومان هم صرف هزینه هایی مثل لباس و کلاه و وسایل اضافی می شود ، که در مجموع 5 میلیون تومان است .

مکان لازم برای پرورش زنبور عسل:

کشاورزان به دلیل اینکه می دانند زنبور های عسل گرد افشانی می کنند و برای آنها خاصیت دارند ، از پرورش زنبور عسل استقبال می کنند و ما در هر باغی ، برویم یک مقدار پول هم به ما می دهند تا زنبورهای ما گردافشانی کنند .

آموزش و تجربه ی پرورش زنبور عسل :

برای یادگیری پرورش زنبورهای عسل در کلاس های 3 روزه ی بسیج سازندگی شرکت کردم ، به شما پیشنهاد می کنم شما برای انجام این کار به بسیج سازندگی مراجعه کنید و از مشاوراتی که آنها معرفی می کنند استفاده و همینطور از باغبان ها مشورت بگیرید و این کار را به راحتی و آسودگی شروع کنید .

برای اینکه میزان عسل های زنبور عسل بالاتر برود تجربه به ما ثابت کرده است ، زنبور های عسل را بیشتر کوچ بدهید .

زمان پرورش زنبور عسل :

کار زنبور عسل از برج یازده یعنی بهمن شروع وتا برج چهاریعنی تیر ماه به پایان می رسد که برداشت زنبور عسل داریم  که هفته ای دو روز نیاز به کار و مراقبت دارد .

 صدور مجوز :

مراجعه می کنید به تعاونی زنبور داران ، پس از طی مراحلی به شما مجوز را تحویل می دهند .

بازاریابی کار زنبور عسل چگونه است؟

قسمت اعظمی توسط آشنایان به فروش می رسد و بخش دیگر به فروشگاه عسل فروشی ، به فروش برسانید . پرورش زنبور عسل را به راحتی می توان گسترس داد . من خودم با ده کلونی شروع کردم ،10 سال است که دارم کار می کنم و 700 کلونی دارم . شما هم با پشتکار و علاقه به راحتی می توانید این کار را گسترش دهید .

درآمد سالانه ی پرورش زنبور عسل چقدر است؟

20 کلون زنبور عسل در طول یک سال حدود 200 کیلو عسل می دهد که در یک سال 6 میلیون تومان می شود و 30 کلونی هم زنبور عسل اضافه می شود که در کل می شود نه میلیون تومان و با شش میلیون 20 کلونی زنبور عسل ، سالانه درآمد پرورش زنبور عسل ، در پنج ماه کاری با 2 روز در هفته رسیدگی ، پانزده میلیون تومان می شود . حتی شما به راحتی می توانید شغل دیگری هم در کنار پرورش زنبور عسل داشته باشید .

یک پیشنهاد تازه:

سرمایه ی لازم برای پرش زنبور عسل بسیار کم می باشد . شما اگر می خواهید کار دیگری را راه ادازی کنید و سرمایه ی کافی برای آن کار ندارید می توانید از پرورش زنبور عسل شروع کرده و وقتی که سرمایه ی لازم را بدست آوردید کار دیگری را در کنار پرورش زنبور عسل راه اندازی کنید .