گردآوری هفت اصلی که شما را به یک کارآفرین موفق تبدیل میکند

هفت اصل کارآفرینان موفق

راهنما 09903337056

گردآوری هفت اصلی که شما را میتواند به یک کارآفرین موفق تبدیل کند

برای شما که در ابتدا و یا در میان راه کارآفرینی هستید اینگونه اطلاعات میتواند کمکی باشد تا از اشتباهات همیشگی و تکراری خود دوری کنید و براحتی به ثروت و خوشبختی که در نظر دارید برسید . در یکی از تحقیقا هفت اصل مهم برای شما گردآوری شده است که میتواند شما را به یک کارآفرین موفق تبدیل کنید تا هم شاید برای دیگران ایجاد اشتغال کنید و هم ثروت پاک خود را افزایش دهید .

  •  تلقین کنید و بخود بگویید شما میتوانید آن را انجام دهید

امروزه تمامی تحقیقات دانشمندان اثر تلقین را بسیار مهم و جدی میدانند ، این به آن معناست که هنکام شروع و انجام تصمیم وقتی میدایند راه شما به احتمال زیاد درست است دیگر به سخنان منفی سایرین و ترس و ابهام آنها توجه نکنید . با جملات همراه به خود تلقین و باور بیشتر دهید که میتوانید این کار و راه را انجام دهید . در تلقین به خود تکرار کنید ، تکرار مهمترین اصل تلقین است . همانطور که اگر بسیار تکرار کنند که شما نمی توانید متاسفانه شما ضعیف خواهید شد و کار را رها خواهید کرد ، مانند دفعات قبل زندگیتان که مدتها بعد افسوس خورده اید چرا آن راه یا کلاس و یا آموزش و یا تولید را ادامه نداده ام !

  • با اعتماد بنفس آغاز و ادامه دهید

بسیاری موارد افراد به خود و توانایی خود باور نداشته اند و بسادگی شکست خورده اند ، یعنی حتی به نوعی گمان میکنند که آن موفقیت که در انتظار آن هستند را لیاقتش را ندارند ! اعتماد بفس اصلی ترین کلید یک کارآفرین موفق است و آن هم به نوعی از تلقین همراه و مناسب میتواند کمک بگیرد . برای اعتماد بنفس در یک کار حتی میتواند موفقیت در کارهای دیگر زندگی خود را بیاد آورید تا باورتان مستحکم گردد که شما میتوانید. برای مثال بیاد بیاورید که آن کلاسهای زبان را چه خوب گذراندید و یا در فلان فروشگاه چقدر با کفایت به مشتری جنس میفروختید ، گرفتن گواهی نامه ، قد مناسب ، هوش متناسب و .. خلاصه یادآوری هر چیزی که در آن شما مثبت بوده اید میتواند اعتماد بنفس شما را افزایش دهد .

  • از دیگران کمک بگیرید

فقط به این فکر نباشید که همه کارها را خودتان انجام بدهید ، کارآفرینان بزرگ جدید و قدیمی و ثروتمند این راز پنهان را بخوبی میدانستند .

  •  افراد در زندگی خود را انتخاب کنید

گذشته از خانواده ، افراد کاری که در  طول زندگی با آنها روابط دارید در کارآفرینی شما بسیار موثر میباشند . یعنی هنگامی وقت میگذارید و با فردی صحبت و یا همکاری میکنید این وقت از پول هم گرانتر تمام میشود ! پس انتخاب کنید ، افرادی را که شما را به چالش و درد سر و غیر تولید و ثروت پاک میکشانند خط زده و آنهایی که خود به نوعی کارآفرینند و یا به شما انرژی مثبت میدهند و در نتیجه کمکی برای کارآفرینی و ثروت سازی شما هستند را ، بسیاد دوست  بدارید و بقول معروف اینگونه اشخاص بدرد بخور را تحویل بگیرید تا در زمره کارآفرینان موفق و ثروتمند باشید .

  • لباس متناسب با کار یا جلسه بپوشید

گزارشهای بیشماری نشان میدهند که یک تغییر خوب در ظاهر متواند موفقیت شما را بشدت پیشرفت دهد . در دیدار ها و یا محیط کاری و شغلی این که شما چطور راحت هستید لباس بپوشید اولیت دوم دارد . در یک تحقیق فردی با لباس عادی در خیابان استاده و به عابرین میگویند آن فیلتر سیگار را از روی زمین لطفا به داخل سطل زباله بیاندازید ! تعداد کمی از عابرین به حرف او توجه میکنند . و سبس یک لباس شبیه لباس های پلیس ، دقت کنید نه لباس پلیس بلکه فقط شبیه آن ، بر تن این فرد میکنند . جالب اینجاست حرف شونی عابرین از این فرد تا پنجاه درصدافزایش یافت !

  • قابلیت ریسک را در خود افزایش دهید

البته این خود نیاز به کمی تمرین دارد ، شاید یک راه ساده آن باشد که زمان نوجوانی خود را بیاد بیاورید که چقدر راحت تر ریسک را مپذیرفتید . از ریسک های کوچک شروع کنید تا رفته رفته بیاموزید که چگونه ریسکها را ارزیابی و انتخاب پذیرش کنید . باید بدانید پیشرفت های بزرگ همیشه شامل این بوده تا شما ریسک اول را پذیرفته باشید ، وگرنه یک حقوق ثابت در یک شرکت برای شما نه پیشرفت خیلی بزرگی دارد و از آن سو نه ریسکی دارد .

  • روزمه و یا زندگی نامه آنلاین داشته باشید

گاهی افراد ممکن است برای شناخت بیشتر شما در اینترنت جستجو کنند و یه اطلاعات شانسی و در هم بر همی برسند . پس بهتر است شما خود پیشی بگیرید و اطلاعات مناسب را در سایت های مختلف و یا سایت خود بگذارید تا آنها بطور شفاف بدانند شما چگونه کارآفرین و انسان موفقی هستید . کمی وقت بگذارید و یا خودتان یا فردی را ملزم کنید در مورد شما مطالبی بنویسد .

در سایت مدریت آسان از بسیاری مطالب کاربردی در راه موفقی خود و خانواده تان سود ببرید ، کتابهایی مانند مدریت آسان ، تشخیص و ارزش گذاری و نیز برای خرید جزوه اول کاربردی و خلاصه شده تحقیقی تکنکیهای کارآفرینی به اینجا مراجعه کنید .