مقاله تحقیق جالب اسپیرولینا در ایران سال ۱۳۶۷

مقاله سال 1367 اسپیرولینا قدیمی

راهنما 09903337056

وقتی این مقاله رو خوندم خیلی خوشحال شدم که متخصصین خودمان هم در سال 1367 بچه های فنی مهندسی شهید بهشتی یه همچین تحقیق گزارش گونه ای رو در آن زمان روی اسپیرولینا ارائه کرده بودند . در واقع اسپیرولینا توسط اروپایی ها و آمریکایی ها ابتدا بروی مناطق محروم آفریقا و هند بمدت چند دهه تست شد و بعد که نتایج بسیار عالی گزارش شد خود آنها هم شروع به مصرف آن نموده اند ، خلاصه ای از مقاله رو در ادامه میخوانید :

امکان کشت جلبک اسپیرولینای سبز آبی بر روی محیط کشت فاضلاب خانگی بمنظور استفاده از ماده غذایی تولید شده از اسپیرولینا برای مکملهای غذایی ماهی و ماکیان در داخل کشور با توجه به تجربیات مراکز تحقیقاتی خارجی انجام شده است ، کشورهایی که در آن زمان موفق بوده اند مانند مکزیک شیلی هند ایتالیا تایلند و سایر کشورها با استفاده از آب فاضلاب خانگی و آب غنی شده دریا به کشت و برداشت  گونه های جلبک S.maxima و S.Platensis پرداخته بودند . همه چیز بر پایه خوشبینی و انجام کار پیش میرفت .

در این مقاله آورده شده بود که در آن زمان مصرف غذایی اسپیرولینا تنها در آفریقا انجام میشده و در سایر کشورها بعنوان جایگزین مناسبی برای ذرت و علف و امثال آن برای طیور و ماهی سود میبردند و آن نیز فرضا در مورد مثال ذرت میتوانست وابستگی وارداتی به حدود یک میلیون تن در سال ذرت را از میان بر دارد و صنعت مرغذاری را دگرگون سازد .

در ادامه آورده شده بر خلاف برخی گونه جلبک ها که ممکن است تولیدسم برای انسان و حیوان کنند اسپیرولینا نه تنها هیچ گونه ضرری دارد بلکه برای مصارف انسانی بخاطر کیفیت بالای غذایی آن بسیار مفید میباشد . گونه های مختلف اسپیرولینا در آبگیرهای ایران آن زمان گزارش شده ، مرداب امیر کلایه و دریاچه نیرو اردبیل ، مرداب انزلی و مناطق دیگر .

تولید اسپیرولینا در شرایط آزمایشگاهی و نیز نیمه گسترده توسط فتوبای ریکتور های آنروز در مناطقی از تهران و نیز اصفهان و نیز برخی مناطق دیگر مانند حوالی دریاچه ارومیه و خطوط ساحلی جنوب آزمایش گشته و برداشت 9 ماه در سال بخوبی قابل پیشبینی بوده است . در ادامه آورده شده که با توجه به برای مثال برداشت 6 تن سویا در سال روی یک هکتار زمین و در مقابل 50 تن اسپیرولینا و آنهم حتی بر روی زمین های غیر مستعد کشاورزی میتوان رویکرد اقتصادی مناسبی اتخاذ نمود بطوری که گذشته از کاهش وابستگی وارداتی نیروی جوان با تمهیداتی مشغول به تولید شده گذشته از تغذیه مناسب محیط زییستی عاری از آلودگی ها داشته باشیم .

برای آموزش قدم بقدم و روش عملی کشت و تولید اسپیرولینا میتوانید از ججم کم و در محیط خانگی جتی در یک آکوایوم شروع کنید ، با خرید کتابچه راهنما میتوانید نیازها و اطلاعت مورد نیاز را بدست آورید مانند جریان مناسب آب ، زمان و نجوه آسان برداشت محصول و بسیاری دیگر .