كارگاه توليد تجهيزات الكترونيك – بردهاي الكترونيكي

راهنما 09191073763

توليد تجهيزات و لوازم و برد هاي الكترونيكي

 آموزش احداث كارگاه توليد تجهيزات الكترونيك و بردهاي الكترونيكي با توجه به بازار كار بسيار مناسب آن به شما عزيزان رشته هاي الكترونيك توصيه ميگردد. بازار هدف اين رشته ميتواند سازمانهاي دولتي و خصوصي نيازمند بردها و قطعات الكترونيك باشد.

براي احداث اين كارگاه نياز به سي ميليون تومان هزينه در گردش و ده ميليون تومان براي تجهيزات و محل كار و نيز حدود ده ميليون هم به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده خواهيد داشت. با 50 ميليون تومان سرمايه گذاري و دو پرسنل كه اگر متخصص هم باشند چه بهتر و البته پايداري در بازار تا سرانجام جاي خود را در اين حرفه پيدا كنيد،  پس از حدود شش ماه به درآمدي حدود چهار تا پنج ميليون خواهيد رسيد.

 قطعات الكترونيك در ايرانچگونه توليد كنيم - قطعات الكترونيكي - ي

توصيه كارشناسان به شما اين است كه بر روي نكته كليدي خدمات پس از فروش محصولات الكترونيكي و تجهيزات الكترونيك خود تاكيد و تيكه كنيد. از آنجا كه بازار توسط اجناس نامرغوب و ارزان چيني اشباع شده است ولي در عين حال با خرابي زود هنگام بسياري از اين قطعات چيني بخاطر دوري راه از چين هيچ خدمات پس از فروشي ندارند. لذا توصيه ميشود براي ارائه بردهاي الكترونيكي توليد خود و ساير قطعات الكترونيك براي مدتي اجناس خود را بصورت اماني در نزد فروشنگان بگذاريد تا رفته رفته به كيفيت كالاي شما و خدمات پس از فروش شما اطمينان بيشتري حاصل كنند.

پس از توليد بهتر است كالاي الكترونيك توليدي و مونتاژ هاي الكترونيك خود مانند بردهاي چراغ برق خياباني ، سيستم هاي خورشيد و پانل هاي خورشيدي و غيره را به شهرك هاي صنعتي ، شركت توليد برق و بطور كلي هر سازمان دولتي و غير دولتي كه نياز به مونتاژ و توليد برد هاي الكترونيك و قطعات دارد ببريد و به آنها ارائه نماييد.

براي تهيه مواد اوليه ميتوانيد به محل تجمع كارخانه داران و يا شهرك هاي صنعتي استان خود سر بزنيد. براي موفقيت در رشته مونتاژ قطعات الكترونيك نياز به دانش فني همراه با پشتكار و تداوم در كار خواهيد داشت. براي موفقيت بيشتر گذشته از كپي با كيفيت كالاهاي موجود بازار ميتوانيد نياز سنجي كنيد كه اكنون چه چيزي مورد نياز است كه هنوز در ايران توليد نشده؟ مثلا سيستمي كه با آن لامپها با موبايل روشن و خاموش شوند و يا نور آنها با موبايل تنظيم شوند. بدين ترتيب بچه هاي برق و الكترونيك ميتوانند با نوآوري در توليد و بومي كردن كالا و تجهيزات الكترونيك فوق پيشرفته مصرف كننده را به خريد كالاي ايراني ترغيب كنند . به توصيه توليد كننده خبره بروز بودن و تحقيق در مورد محصولات و خدمات جديد ميتواند براحتي رقيب مناسبي براي كالاهاي مشابه خارجي باشد. علم و تحصيلات شما در دانشگاه اكنون بايد در كارگاه بصورت عملي قابل اجرا و استفاده باشد ، از اين رو حتي بد نيست حدود چند ماه در يك واحد صنعتي مشغول به كار باشيد تا به تطبيق دانش و روال عملي آن بيشتر دست يابيد.

براي توليد تجهيزات الكترونيك مشاغل خانگي ديپلم فني حرفه اي كافيست و براي احداث كارگاه مهندسي الكترونيك لازم است كه مجوز كار را از اتحاديه الكترونيك استان خود ميتوانيد دريافت كنيد.

توصيه به جوانترها : شاگردي كنيد ، بازاريابي و نيازسنجي كنيد ،  با مشتري مدارا كنيد