قانون جذب – چرا خواسته های من محقق نمیشود ؟

راهنما 09903337056

قانون جذب - چرا خواسته های من تحقق نمیابند ؟

بسیاری از عزیزان میپرسند که پس چرا من از قانون جذب نتیجه نمیگیرم ؟ این همه انرژی مثبت و تجسم خلاق انجام داده ام ، هیج نتیجه ای دیده نمیشود ، آیا سر کاریم ؟ در پاسخ باید بگویم دوست عزیز اینکه در این لحظه اگر نتیجه برای شما قابل رویت نیست دلیل نیست که واقعا قانون جذب هنوز کاری نکرده است .

وقتی تو یک انرژی مثبت به جهان هستی ارسال میکنی به واسطه افکار مثبت و احساس مثبت خودت ، یعنی هنگامی که با احساس مثبت خودت بسته های انرژی مثبت که آن را کوانتا نیز مینامیم را به جهان هستی ارسال میکنی ، این بسته های انرژی شروع میکنند در جهان هستی به حرکت دادن بسیاری چیزها . در بسیاری لحظه ها و در ابتدا این تغییرات و حرکت دادن ها توسط بسته های انرژی قابل دیدن توسط ما نیستند . ولی کافیست بدانید که هر لحظه و هر روز به خواسته هایت نزدیکتر میشوی .

مانند آن کاشفان گنج نباشیم که تنها کمی با گنج فاصله داشتند دست از کندن زمین کشیدند چون ناامید شده بودند . شما این همه انرژی مثبت به هستی ارسال کردید و بدانید یک اصل مهم اصل تاخیر ظاهری انرژی میباشد . یعنی انرژی مثبت که شما ارسال میکنید نیاز به یک سری فعل و انفعالات در جاهای مختلف دارد و کمی زمان می برد تا آنطور که شما میخواهید نتیجه دهد . خداوند بزرگ نیز در آیه ای به زمان قسم یاد میکند و در انتها میفرماید با صبر میتوان نتیجه گرفت ! پس عزیزان صبر پیشه کنید و بسته های پاک انرژی خود را ترک نکید و امید داشته باشید .

نکته ای که میخواهم بر آن تاکید کنم این است که انرژی مثبت تو به جهان هستی ارسال شده و نتیجه هم در حال حاصل شدن میباشد ، بواقع تودر ذرات عالم چیزی را به چشم نمیبینی اما دوست عزیز تحمل کن ، کمی مانده . چند گام دیگر که ادامه بدی مطمئن باش که نتیجه حاصل میشه همانطور که برای من و بسیاری دیگر حاصل شده است .

  نویسنده مطلب با توجه به جهانی بودن موضوع و سوال از سایر بزرگان فن این تکنیک را نیز پیشنهاد میکند : گاهی همراه با بی صبری بطور پنهانی کمی انرژی منفی و استرس نیز ارسال میشود در اینگونه موارد تکنیک رهاسازی که در آینده توضیح خواهم داد کاریست که بسیاری افراد ثروتمند انجام میدهند . یعنی پس از مدتی که انرژی مثبت توسط افکار و احساسات مثبت خود به جهان هستی ارسال کردید ، برای مدتی میتوانید رها سازی کنید و به خدا واگذار کرده و خود شما آن را عمدا فراموش کنید . یکی از بزرگان این تکنیک میگفت هنگامی که با فرزندم جعبه های اساس را در خانه جدید باز میگردیم پای من به یک جعبه خورد که از درون آن یک برگه بزرگ مقوایی بیرون افتاد و پسرم پرسید پدر این چیست ؟ با دیدن آن برگه مقوایی که بر روی آن نوشته ها و تصاویری بود اشک در چشمم حلقه زد . بیادم آمد روزهایی را که بر روی آن برگه همین خانه زیبایی که اکنون به آن وارد شده ایم را مینوشتم و به جهان هستی انرژی مثبت ارسال میکردم و  بعد از مدتی آن را رها سازی و فراموش کرده و به خدا سپردم ، و اکنون در این خانه هستیم پسرم .

بییندگان و دنبال کنندگان مطالب کاربردی رمز و راز موفقیت ، برای خرید کتاب تحقیقی و خلاصه شده قانون جدب لطفا این صفحه مرتبط را ببینید .