صندوق کارآفرینی امید حامی کسب و کار خرد و کوچک

سایت صندوق کارآفرینی امید حامی کسب و کار

راهنما 09903337056

صندوق کارآفرینی امید حامی کسب و کار خرد و کوچک

صندوق کارآفرینی امید با داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی تبدیل به یکی از بزرگترین حامیان کسب و کار های خرد و کوچک و حتی متوسط گشته است . این صندوق که شخصیت حقوقی داشته و مرکز اصلی آن در تهران واقع است بر آن است تا با تدابیر و راهکار های مناسب اشتغال زایی کسب کار کوچک تا متوسط را ممکن کند .

این نهاد با اعطای وامهایی با پرداخت های آسان به مشاغل خانگی و روستایی نیز کمک میکند تا بتوانند بسادگی به شغل و درآمد زایی مناسب برسند ، گذشته از وام و تسهیلات ارائه نمونه های موفق کسب و کار های موفق در تهران و سایر شهر ها و روستا ها روشنگر راه کسانی است که میخواهند یک شغل و یا کار جدید را آغاز کنند .

از گردش اطلاعات در چارت و سلسله مراتب اداری گرفته تا پیشناهادات داول وقت و نیز بسیاری نهاد های دیگر ، در مجموع رفته رفته راه کار های مناسب جهت ایجاد و ارتقاء سطح اشتغال زایی کشور عزیزمان بوجود آورده است . از این میان میتوان به راهکار و نگرش شناسایی قابلیت و پتانسل رقابتی هر منطقه و شهر و روستا اشاره نمود که در نتیجه آن اهالی آن منطقه خواهند دانست تولید در چه زمینه و خطی بسود آنها و سایرین خواهد بود . در نتیجه سرمایگذاری متناسب با نگرش منطقه ای و محلی بخوبی قابل انجام و پیگری خواهد بود .

برای اطلاعات بیشتر گذشته از اینکه در بخش های پایین همین صفحه مطالعه مینمایید متوانید به وب سایت صندوق کارآفرینی امید نیز مراجعه نمایید . برای مثال در آنجا در قسمت منو طرحهای برتر ، شهر مورد نظر و سال مورد دلخواه خود را انتخاب کنید تا ببینید چه شغلهایی و با چه سرمایه و یا وامی موفق بوده اند . مناسب برای شما کارآفرینی که میخواهید بدانید با سرمایه کم چه میتوان کرد ، با بیست میلیون چه کاری میتوان انجام داد ، با ده میلیون تومان آیا کاری میتوان کرد ، ویا با پنجاه میلیون چگونه میتوان ایجاد اشتغال نمود .

در وب سایت مدریت آسان از انواع اطلاعات کاربردی استقاده کنید بسادگی باران و باد زندگی خود را در چشم بهم زدنی به خوشبختی و ثروتمندی بیشتر مبدل کنید . لطفا برای خرید جزوه اول تکنیکهای ذهن کارآفرین موفق به این صفحه مراجعه نمایید .