شهرام فخار از تغییر نترسیدن راز موفقیت

راهنما 09903337056

شهرام فخار از تغییر نترسیدن راز بزرگ تداوم موفقیت

یکی از بیننده ها از آقای شهرام فخار کارآفرین ایرانی سوال میپرسد : من چهل سال است که ساندویچ فروشی دارم ، همش با بهداشت و مالیات و اینها باید سروکله بزنم و مستاجر هم هستم لطفا بررسی کنید چرا من موفق نمیشوم ؟

آقای فخار در پاسخ همراه با دید مثبت برای یافتن نقاط قدرت میگوید : خوب چهل سال تجربه خیلی خوبی بدست آورده اند . حالا نسبت به خواسته خود باید ببینند ایراد کار کجاست یعنی یافتن مشکل و ایراد خود گام مهمی است . حتی میتوانند از مشورت دیگران و کارشناسان استفاده کنند تا به ذهنیت و نتیجه دلخواه برسند . در واقع من بزرگترین توصیه ام این است که بیشتر ما انسانها چون عادت میکنیم پس از تغییر میترسیم .

در واقع ما همه باید به تغییر عادت کنیم ، یعنی چهل سال و ده سال و این حرفها ندارد . وی در ادامه میگوید من خودم تقریبا هر دو سال خانه خود را عوض میکنم ، هر دو یا سه سال ماشین خود را عوض میکنم . دوست دارم این عادت تغییر همیشه در  من باشد و انسان نباید از تغییر بترسد و این باعث پیشرفت و انرژی میشود .

این دوست ما گفته چهل سال ساندویچی کرده و در ضمن گفته موفق هم نبوده ، خوب وقتی فردی میبیند در کاری موفقیت بدست نمی آورد باید بایستد و تغییری ایجاد کند حتی اگر شده برود به شاخه کاری دیگری . همانند بحث فنگشوی که در جایی دیگر گفتم باید یک چیری رو سریع خالی کنه یا کنار بگذاره و از خودش دور کنه تا فضای کافی خالی در زندگیش ایجاد بشه که انرژی های جدید به زندگی او بیاید .

یکی دیگر از بییندگان میبپرسد: فرزند من 15 سال دارد و ساندویج تخم مرغ میفروشد چکار کنم روزی مانند شما یک کارآفرین بزرگ شود و یا حتی بهتر از شما ! آقای شهرام فخار با لبخند میگوید من که از کره ماه نیامده ام  بقیه هم میتوانند کارآفرین خوب شوند ، این مادر که در باره فرزندش سوال کرده بهتر است به این فرزند انرژی مثبت بدهند و حمایتش کنند و او را نترسانند . مثلا بگویند این کار را کردی اینقدر پول جمع کردی حالا بیا یک کار جدیدتر و بعد از اون یک کار جدید تر و دو باره کار جدید تر ، همینطور پله پله این کار ها رو بالا تر ببرد و بدین ترتیب آن مادر میتواند فرزندش را حمایت کند .

آقای شهرام فخار میگوید : بگذارید فرزندان کارهایی را که دوست دارند پیگیری کنند . این مدرک گرایی که در خون ما ایرانی ها افتاده زیاد خوب نیست . مثلا به دخترم میگویم تو چند سال درس بخونی لیسانس بگیری و اگر بدردت نخورد و بگذاری روی طاقچه خاک بخورد این خوب نیست اما در مقابل هنگام تدریس به دیلپمه ها و یا علمی کاربردی ها که از آن رشته درسی استفاده کرده و در کنار آن با حرفه ای واقعا آشنا شده اند میگویم این بسیار عالی است یعنی در طول این دو ساعت کلاس اگر یک نکته واقعی از من یاد بگیرند باور کنید همیی ها کار ساز است .