no_cache روش تولیداسپیرولینا آب مصرفی بدون کلر | مديريت موفقيت

روش تولیداسپیرولینا آب مصرفی بدون کلر

روش تولیداسپیرولینا آب بدون کلر

راهنما 09903337056

هنگام تدارک تولید اسپیرولینا چه در محیط خانگی و چه بصورت تجاری و صنعتی نکته مهم در روش تولیداسپیرولینا آب مصرفی میباشد ، یکی از بهترین موارد میتواند همین آب مصرفی لوله کشی شهرها باشد . البته گفتنی است کشت اسپیرولینا بر خلاف کشاورزی و یا شستن ماشین آب بسیار کمی لازم دارد و در واقع به هیچ وجه هدر و اصراف نمیشود .

مشکل اصلی آب لوله کشی شهر روش تولیداسپیرولینا کلر است که براحتی این جلبک را از بین میبرد ، پس باید راهی برای از بین بردن کلر آن یافت . میتوانید به سادگی از لوازم آکواریوم و ماهی زینتی فروش ها فیلتر تصویه کلر و یا قرص ضد کلر تهیه و مصرف کنید . راه ساده تری نیز وجود دارد که آن این است باید چند روز بگذارید آب در جایی باشد تا کلر آن رفته رفته تبخیر شود و باصطلاح بپرد .

اگر نوع کلر در آب hypocholorite باشد در دمای معمولی اتاق طی یک روز کلر آن تبخیر میشود و به هوا میرود اما اگر کلر از نوع کلرامین باشد یک هفته لازم است تا کلر آب ناپدید و تبخیر گردد . میتوانید از شهرداری یا سازمان آب شهر خود سوال کنید که چه کلری در آب استفاده میکنند ، و یا برای اطمینان یک هفته آب را بگذاری تا هر چه که باشد کلر آن تبخیر شود و به هوا بپرد . نکته دیگر اینکه بهم زدن و چرخاندن آب و یا با کمک حباب های لوله های آکواریوم سرعت تبخیر کلر از آب بیشتر میگردد .

استفاده از شیر آب معمولی روش تولیداسپیرولینا این حسن را دارد که خود آب دارای مواد معدنی مناسب میباشد که آن هم برای اسپیرولینا بسیار مفید میباشد ، ولی اگر از آب مقطر و یا آب باران و امثال آن استفاده میکنید که مواد معدنی ندارند باید طبق جدولی مواد معدنی مناسب نیز به پودر غذای اسپیرولینا بیافزایید .

لطفا برای خرید کتابچه راهنمای پرورش اسپیرولینا در محیط خانگی به لینک مراجعه نمایید ، و یا از طریق منوی محصولات سایت به صفحه مورد نظر دستابی پیدا کنید .