راهنماي توليد كالاي خواب و آشپزخانه

راهنما 09191073763

كارگاه توليد كالاي خواب و آشپزخانه

از كجا شروع كنيم؟ و چگونه يك كارگاه با سرمايه كم راه اندازي كنيم؟ اين ويديو پاسخي است براي برخي سوالات شما عزيزان. براي راه اندازي يك كارگاه توليد كالاي خواب و نيز آشپزخانه نياز يه سرمايه اي حدود 10 ميليون تومان براي تجهيزات حدود 5 چرخ قيچي برقي و ميز كارر و اگر جايي نداريد حدود 10 ميليون پول پيش براي اجاره مكان كارگاه خواهيد داشت.

از آنجا كه كالاي خواب و آشپزخانه مهاريت چنداني مانند مثلا خياطي يقه پيراهن نميخواهد بسادگي ميتوايند اين حرفه را آغاز كنيد. همگام با توليد ميتوانيد از يك بازار ياب با حوصله دعوت به همكاري كنيد تا فروش خود را بالا ببريد به قول امروزي ها پرزنتيشن كند. از آنجا كه كالاي خواب و آپزخانه تخصص توليدي نمي خواهد سود كمتري در فروش عددي دارد لذا بايد توليد خود را افزايش دهيد. با همان سرمايه 20 ميليون از حداقل ماهي يك ميليون با حداكثر حدود شش ميليون درآمد اين كارگاه ها ميباشد.

      براي تهيه مواد اولييه مانند پارچه و نخ و ابر به پانزده خرداد و مولوي و براي ازارهاي چرخ و كش و از اين گونه به بازار سراجي هاي در پانزده خرداد تهران مرجعه كنيد. در شهر هاي ديگر نيز بهتر است از مراكز كلي فروشي خريد كنيد و يا تعمرات براي انجام ببريد.

در ابتداي شروع كسب و كار بهتر است نقدي جنس بخريد تا پس از مدتي كه فروشنده ها به شما اطمينان بيشتري كردند نقدي همراه با چك خريد كنيد. و اما در هنگام فروش كالاي خواب و آشپزخانه توليد خود بهتر است مرتب به بازار سر بزنيد تا مشتري بيشتري براي خود دست و پا كنيد. در ضمن در ابتداي كار شايد بخواهند از شما كالاي توليد شده را اماني خريد كنند و بهتر است بپذيريد تا آنها رفته رفته با كالاي شما و خود شما آشناتر شوند.