دکترحلت استاد آموزش موفقیت

دکتر احمد حلت روانشناسی موفقیت

راهنما 09903337056

استاد احمد حلت مدرس آموزش راه موفقیت

استاد احمد حلت در سال 1341 در تهران متولد شده است . ایشان دبیرستان را در رشته ریاضی فیزیک به پایان رسانده و سپس در رشته روانشناسی در دانشگاه ادمه میدهند . وی همچنین در سایر کشورها نیز به تحقیق و تحصیل در زمینه روانشناسی بوده و عضویت هیئت عملی دانشگاهی هم بوده اند .

سمینارها و کنفرانس های احمد حلت و درجه انگیزشی بالای وی خیلی زود این استاد آموزش روشها و تکنیک های موفقیت را آشنای ایرانیان کرد . سمینار ها و آموزش هایی مانند آموزش سه راه بزرگ موفقیت ، تولد کودک درون ، عادت ها و آرزو ها ، عبور از قانون راز ، معجزه باور بر روی مخاطبین تاثیر سازنده و مثبت داشته است . استاد حلت همچنین از سایر ملزومات تکنیکی در سلسله و راه موفقیت قافل نبوده و برای مثال از آنجا که در عصر حاضر انسان موفق بدون مطالعه قابل تصور نیست ، ایشان موسسه تند خوانی حلت را تاسیس نموده و در راه ارتقا مفهومات و معلومات بیننده و شنوده هایش گام بلندی برداشته است .

کتاب ها و تراک های mp3 صوتی احمد حلت از فروش خوبی برخوردار بوده است . کتابهایی مانند ویتامین های عشق و موفقیت ، همه راز موفقیت و اعتماد بنفس در چهل روز از این دست میباشند . بیوگرافی احمد حلت و اینکه احمد حلت کیست حقیقتا در این چند سطر خلاصه نمیشود . شما عزیزان با مطالعه مطالب کاربردی و مدیریتی در زمینه روانشناسی موفقی در پایین همین صفحه بیشتر با این استاد ارجمند و سبک کار و تدریس ایشان مانند تعامل با انرژی مثبت بیوریتم ، انس خواهید گرفت . یاد خدا آرامش دلهاست .
.. استاد حلت نگاهی به بیوریتم - برج میلاد دکتر احمد حلت در سمینار انرژی مثبت را یاختصار به بیوریتم اشاره کردند . و نیز راهکارهایی برای افزایش انرژی روزانه شما در این زمینه نشان داده اند . در سالهای شروع قرن بیستم میلادی روانشناس اتریشی دکتر هرمان سو بودا  در پی آزمایشها و تحلیل ها متوجه تکرار یا همان چرخه‌ای ...ادامه مطلب

یا همان چرخه‌ای در حالات روحی و جسمی بیماران میگردد . این چرخه نشان میداد که مراجعین وی در طول یک دوره زمانی یا همان سیکل دچار و بهتر بگوییم دارای یک سری سیر صعودی قابل پیشبینی در قدرت های حسی و ادراکی خود میشدند و سپس به همان ترتیب در دوره زمانی سیر نزولی به سمت کم انرژی شدن و کم شدن قدرت حسی و ادراکی آنها را میتوان پیش بینی نمود . طبق آن تحقیق اندرز آهنگ یا بیوریتم دارای چهار مرحله میباشد که هر کدام به مانند موج سینوسی چرخه بالا رفتن و پایین آمدن خود را دارد . بدین ترتیب دکتر پژوهشگر متوجه شد بیماران وی گاهی حال بسیار خوبی دارند ولی گاهی برعکس حال ناخوبی دارند . وی توانست موضوع را به چهار گروه تقسیم کند . اول - حال فیزیکی در بیوریتم دوره سیکل فیزیکی 23 روز میباشد . همانطور که میدانید ما بطور نرمال صبح که از خواب بر میخیزیم یک توان فیزیکی داریم و آن را حس میکنیم . اگر بطور ساده و روان بگویم بدن ما گاهی در مقابل بیماری ها بسیار قوی است و گاهی نیز برعکس یک سرماخوردگی جزئی حال ما را بد میکند. و نیز هماهنگی های فیزیکی بدن ، صحت و دقت کارهای فیزیکی بدن از مواردی هستند که در سیکل زمانی این دوره شما شاهد سیر افزایشی و بهبود و سپس سیر نزولی آنها خواهید بود دوم - حال احساسی این دوره بر روی سیستم عصبی ما کاملا اثرگذار میباشد ، جالب اینجاست که خانم ها بسادگی متوجه تغییرات این سیکل در بدن خود میباشد . سوم - ادراکی سیکل ادراکی بواقع از سلولهای مغزی سرمنشع گرفته و نیروی تصمیم گیری ، یادگیری منطق ، قضاوت و از این دست را در بازه زمانی 33 روزه تحت تاثیر قرار میدهد . چهارم - شهودی در سیکل شهودی توانایی های معنوی ، ادراک ناخودآگاه و غرایز و بطور کلی از این دست در دوره زمانی 38 روزه تحت تاثیر خواهند بود . اکنون نکته اینجاست که با شناخت این چهار سیکل در بدن خود میتوانید طوری برنامه ریزی کنید که کارهای مورد نظر را در اوج توانایی خود انجام دهید ، و به واقع بهره وری از روح خودتون و احساس و فکر خودتود را بالا برده و افزایش دهید . به واقع حتی میتوانید ریتم بیوریتم خود را تغییر داده و هنگامی که ضروری است انرژی های خود را افزایش دهید ، بر دیگران اثر گذار باشید ، رابطه مناسب برقرار کرده در لحظاتی در عمق دلها نفود کنید .