no_cache خصوصیات بارز کارآفرینان ، قاطعیت و ثروت دراز مدت | مديريت موفقيت

خصوصیات بارز کارآفرینان ، قاطعیت و ثروت دراز مدت

خصوصیات کارآفرین ویژه گی کارآفرینی عشق به کار

راهنما 09903337056

خصوصیات بارز کارآفرینان ، قاطعیت و ثروتمندی در دراز مدت

کارآفرینی یا همان Entrepreneurship ایجاد اشتغال جدید و سود بردن از فرصت هاست . کارآفرین به فردی میگویند که در موقعیت هایی که سایرین کارهای معمولی میکنند میتواند فرصت جدیدی از میان کارها و اطلاعات کشف کند و هم برای دیگران ایجاد اشتغال کند و هم خود به ثروت پاک بیشتری برسد ، ثروت در دراز مدت و نه ثروت یک شبه !

  • کارآفرین برای زندگی و کسب کار و یا شرکت و کارگاه خود رویا در سر میپروراند ، همزمان که با قدم هایی بسیار کوچک کار را شروع میکند اما از رویا پروری غافل نمیشود . هر لحظه در خیال خود کارش و هدفش را پیشرفت میدهد و پیشاپیش با مشکلات احتمالی میجنگد و  بدین ترتیب حتی قبل از آنکه در واقعیت به مشکلات برسد راه کارهای آنها را پیشاپیش در ذهن و خیال و تجسم کرده است . رویا و خیال هایی حتی با جزئیات زمانی و مرحله ای و این کمک میکند یک کارآفرین در بیشتر مواقع هدف خود را واضح تر ببیند .
  • عموما افراد کارآفرین با قاطعیت عمل میکنند ، یعنی وقتی به اندازه کافی مشورت گرفته و رویاهای خود و بقولی نقشه خود را بارها بازبینی کرده اند دیگر بر تصمیم خود می ایستند و باصطلاح دهن بین نمیشوند که هر که چیزی گفت آنها نقشه و راه و تصمیم خود را عوض کنند . با قاطعیت و اطمینان به راه خود ادامه میدهند ، البته هر از گاهی بررسی میکنند تا چه حد درست و یا غلط پیش رفته اند تا در صورت لزوم برنامه را اصلاح کنند .
  • یک کارآفرین موفق و ثروتمند قدرت تصمیم گیری خوبی دارد و به موقع تصمیم میگیرد و آن را اجرا میکند ، بر سر تصمیم گرفتن مردد نمی ماند . تمرین های مختلفی برای افزایش قدرت تصمیم گیری ارائه شده است ساده ترین آنها این است که در طول روز به ناخودآگاه خود یادآوری کنید که میتواند تصمیم بگیرد . مثلا با خود بگویید امروز ناهار مرغ بخورم و یا گوشت ؟ سپس یکی را انتخاب کنید ، مهم نیست کدام فقط مهم این است یکی را انتخاب و اجرا کنید . با اجرای چند مثال ساده اینچنینی قدرت تصمیم گیری شما تا حد خوبی بالا میرود .
  • اراده از دیگر نکات مثبت افراد کارآفرین میباشد ، عموما افراد کم اراده قادر به شروع و ادامه تصمیمات خود نیستند . تمرین های خیلی ساده اراده این میتواند باشد که در طول روز مثلا هنگام ناهار یکی از لقمه های خود را بسیار بیشتر از حد نیاز بجوید مثلا 40 بار بجوید . میبینید که غذا میخواهد از تمام گلو و دهان شما بلغزد و پایین برود ولی اجازه ندهید تا انتهای 40 بار سعی کنید آن لقمه را بجوید ، تنها یک یا دو لقمه را در روز اینطور عمل کنید و نه بیشتر . از سویی میتوانید یک یا دو بار در روز هنگامی که میخواهید آب بنوشید در لحظه ای آخر لیوان آب را نگه دارید و ننوشید و کناری بگذارید ، بعد از چند لحظه دیگر بنوشید . این تمرینات ساده تا حد خوبی اراده شما را افزایش میدهند .
  • کارآفرینی یعنی فداکاری ، یعنی عشق به تلاش و کار و تولید و فعالیت . کارآفرین تقریبا از همه زوایای دیگر زندگی خود میزند تا هدفش را ارتقاء دهد .
  • سرنوشت ساز ، این صفت اکثر کارآفرینان ثروتمند و موفق است . آنها اعتقاد دارند این بشر است که با اراده و فکری که خداوند به او داده میتواند سرنوشت خودش را بسازد . آنها با رویا و خیال و فکر آینده خود را تصور میکنند و سپس با بررسی تصمیم میگیرند و در آن راه گام بر میدارند . کارفرینان هرگز تسلیم سرنوشتی که یک کارفرما و یا رئیس برای او رقم میزند نمیشود ، ریسک میکند و زندگی اش را خودش رقم میزند و میسازد .
  • تقسیم کار از مهمترین ویژه گیهای مدریتی ذاتی افراد کارآفرین است ، آنها کارها را به افراد و نیرو ها میسپارند و نه آنکه همه کارها را خودشان یک تنه انجام دهند . یک کارآفرین از سایر انسانها ، زمان ، زمین ، طلا و .. استفاده میکند تا کارها و اهدافش بهتر پیش بروند و او از مواهب ثروت و آرامش استفاده کرده و سپاس خدای را بجای آورد

برخی از تمرینات و تکنیکهای کاربردی کارآفرینی در جزوهایی بطور خلاصه و مفید تحقیق و بررسی و گردآوری شده ، شما میتوانید این جزوه ها را نیز با قیمتی مناسب دانلود نمایید ، جزوه اولی تکنیکهای کاربردی کارآفرینی .. اینجا کلیک کنید .