حال خوب احساس خوب اتفاق خوب

راهنما 09903337056

حال خوب احساس خوب اتفاق خوب

 چرخه و یا حلقه ای که در کل کائنات برای تمامی افراد قابل استفاده است. اگر شما ارتعاشات بد از خود برون ریزی کنید به صورت ناخودآگاه اتفاقات بدی را رقم می زنید و همچنین کائنات هم به شما کمک می کند تا اتفاقات بدی را  به شما نشان دهد و برعکس اگر در بحرانی ترین شرایط و سخت ترین فشارها شما توانایی صدور ارتعاشات مثبت را از خود داشته باشید که منجر به حال و احساس خوب شما بشود به شرط آنکه به کسی و چیزی ضرر نرسانید در چرخه اتفاقات خوب پا گذاشته اید و در آنی اتفاقات خوب را پشت سر هم خواهید دید. اگر پول ندارید باید شکرگزار نعماتی که در آن لحظه به چشم نمی آیند باشید و از دارایی خود لذت ببرید. در نهایت فروش شما بیشتر خواهد شد و از راه هایی که فکرش را نمیکردید پول به سمتتان می آید.

زمانی که کارت بانکی ما پر از خالی است و ورودی پول نداریم متاسفانه احساس ما هم بد می شود و حال بد ما مساوی است با ارتعاشات بد به کل جهان هستی و این ریتم باعث ثبات فقر و بی پولی افزون برای ما خواهد شد. ما برای پول دار شدن حتما حال خوب را نیاز داریم و برای این نتیجه باید حال امروز مان را به آنچه ....در جیب داریم ، ارتباط ندهیم زیرا در این روند در چرخه ی معیوب "ندارم ندارم" می افتیم. راه حل آن این است که به داشته ها توجه کنیم نه نداشته ها!

کتاب معجزه سپاسگزاری را تا آخر عمر به صورت متوالی مانند یک استاد انگیزشی فوق العاده مطالعه بفرمائید ، برای مشاهده و مطالعه برخی دیگر از آثار استاد افلاکی مانند تکنیک تبسم یا راز تبسم و نیز زندگی نامه برخی ثروتمندان جهان میتوانید در قسمت بالای سایت به جستجو بپردازید .

منبع:

اسرار کوانتومی

www.raze4fasl.com

با آرزوی توفیق محسن جاوید