تعميرات دوربين – عكاسي و تصوير برداري

راهنما 09191073763

تعميرات دوربين هاي عكاسي و تصويربرداري

تعميرات دوربين عكاسي از و تصوير برداري از سري برنامه هاي آموزشي موفق كارآفريني ميباشد. در اين قسمت هدف راه اندازي كسب و  كار كوچك از طريق احداث كارگاه تعمير دوربين ميباشد . شما ميتوانيد با حدود كمتر از بيست ميليون تومان اين حرفه را بسادگي شروع كنيد.

توجه داشته باشيد اكنون در ساير شهر هاي ايران اگر دوربين شركت ها و يا آتليه  و غيره مشكلي پيدا كند بايد آن را براي تعمير به تهران بياورند و هزينه و وقت بيشتري صرف كنند. لذا شما اكنون به سادگي ميتوانيد اين حرفه را بخصوص در شهر خود آغاز كنيد. براي شروع ميتوانيد يا از يك فرد ماهر دعوت به همكاري نماييد كه در طول چند ماه هم تعميرات دوربين را انچام دهد و هم به آموزش تعمير كار هاي جديد و بي تجربه كه شما به كارگاه مياوريد بپردازد .

 با تماشاي ويديوي كسب و كار تعميرات دوربين متوجه نكات سودمند بسياري ميشويد مثلا قبل از شروع بد نيست در يك كارگاه تعميرات و يا آموزشي به كسب تجربه در اين زمينه بپردازيد و ببينيد كه اين كار نياز چندان به تجهيزات پيشرفته نداشته و براحتي از پس آن بر مي آييد.