استاد حلت نگاهی به بیوریتم – برج میلاد

راهنما 09903337056

استاد حلت نگاهی به بیوریتم - برج میلاد

دکتر احمد حلت در سمینار انرژی مثبت را یاختصار به بیوریتم اشاره کردند . و نیز راهکارهایی برای افزایش انرژی روزانه شما در این زمینه نشان داده اند . در سالهای شروع قرن بیستم میلادی روانشناس اتریشی دکتر هرمان سو بودا  در پی آزمایشها و تحلیل ها متوجه تکرار یا همان چرخه‌ای در حالات روحی و جسمی بیماران میگردد . این چرخه نشان میداد که مراجعین وی در طول یک دوره زمانی یا همان سیکل دچار و بهتر بگوییم دارای یک سری سیر صعودی قابل پیشبینی در قدرت های حسی و ادراکی خود میشدند و سپس به همان ترتیب در دوره زمانی سیر نزولی به سمت کم انرژی شدن و کم شدن قدرت حسی و ادراکی آنها را میتوان پیش بینی نمود . طبق آن تحقیق اندرز آهنگ یا بیوریتم دارای چهار مرحله میباشد که هر کدام به مانند موج سینوسی چرخه بالا رفتن و پایین آمدن خود را دارد .

بدین ترتیب دکتر پژوهشگر متوجه شد بیماران وی گاهی حال بسیار خوبی دارند ولی گاهی برعکس حال ناخوبی دارند . وی توانست موضوع را به چهار گروه تقسیم کند .

  • اول - حال فیزیکی در بیوریتم

دوره سیکل فیزیکی 23 روز میباشد . همانطور که میدانید ما بطور نرمال صبح که از خواب بر میخیزیم یک توان فیزیکی داریم و آن را حس میکنیم . اگر بطور ساده و روان بگویم بدن ما گاهی در مقابل بیماری ها بسیار قوی است و گاهی نیز برعکس یک سرماخوردگی جزئی حال ما را بد میکند. و نیز هماهنگی های فیزیکی بدن ، صحت و دقت کارهای فیزیکی بدن از مواردی هستند که در سیکل زمانی این دوره شما شاهد سیر افزایشی و بهبود و سپس سیر نزولی آنها خواهید بود

  • دوم - حال احساسی

این دوره بر روی سیستم عصبی ما کاملا اثرگذار میباشد ، جالب اینجاست که خانم ها بسادگی متوجه تغییرات این سیکل در بدن خود میباشد .

  • سوم - ادراکی

سیکل ادراکی بواقع از سلولهای مغزی سرمنشع گرفته و نیروی تصمیم گیری ، یادگیری منطق ، قضاوت و از این دست را در بازه زمانی 33 روزه تحت تاثیر قرار میدهد .

  • چهارم - شهودی

در سیکل شهودی توانایی های معنوی ، ادراک ناخودآگاه و غرایز و بطور کلی از این دست در دوره زمانی 38 روزه تحت تاثیر خواهند بود .

اکنون نکته اینجاست که با شناخت این چهار سیکل در بدن خود میتوانید طوری برنامه ریزی کنید که کارهای مورد نظر را در اوج توانایی خود انجام دهید ، و به واقع بهره وری از روح خودتون و احساس و فکر خودتود را بالا برده و افزایش دهید . به واقع حتی میتوانید ریتم بیوریتم خود را تغییر داده و هنگامی که ضروری است انرژی های خود را افزایش دهید ، بر دیگران اثر گذار باشید ، رابطه مناسب برقرار کرده در لحظاتی در عمق دلها نفود کنید .