ارزیابی و شناسایی کارآفرین

کارآفرینی تخصص های بین رشته ای ابتکار ثروت

راهنما 09903337056

ارزیابی و شناسایی کارآفرین

 کارآفرین از دیدگاه امروزه یعنی فردی که بطور ناخودآگاه و ضمنی و یا آگاهانه و از روی تحقیق اطلاعات خوبی از تخصص ها و یا نیاز های بین رشته ای دارد . مثلا رشته های پزشکی برای خود دنیایی دارند و رشته های الکترونیک برای خود دنیایی دگر . حال کار آفرین امروز فردیست که این دو رشته را به هم مرتبط میکند یعنی ایده و یا طراحی سیستم های الکترونیک را انجام میدهد که دنیای پزشکی را بهبود میبخشد .

حتما لازم نیست کارآفرنینی از رشته های دانشگاهی آغاز شود ، حتی ایجاد کسب کار خانگی ، تجارت اینترنتی ، مغازه و شرکت و غیره نیز به نوعی میتوانند کارآفرینی محسوب شوند . مثلا همین افرادی که به صنعت ساده و یا پیشرفته بسته بندی آشنایی داشتند ، و با ایده ای خلاقانه نوعی کار در منزل یعنی بسته بندی در منزل را شروع کردند خود از کارآفرینان میباشند .

در مجموع یک کارآفرین با تدبیر و تجمیع منابع ، مالی ، خانواده ، دوستان ، ارتباطات و .. درک و کنترل ریسک مالی و یا اجتماعی و حتی مقام خود ، در نهایت موفق میگردد یک محصول و یا خدمت و یا حتی یک راه جدید را معرفی و روانه بازار کند .

بطور ساده میتوان گفت کارآفرین ممکن است همان ابزار و یا اطلاعات و اجناس موجود در بازار را خریداری کند و با ترکیب و ترتیب و نگرش جدیدی به یک راه و یا خدمات و کالای جدیدی برسد . در این راه کارآفرین حتی از ارزش و قمیت نهایی کالا یا خدمت خود اطلاعی ندارد و این قست ریسک قضیه است . البته اکثر کارآفرینان نسبت به سایرین خوشبین و مثبت نگرتر هستند ، یعنی یک طوری حس مکنند که در نهایت مشتری این کالا یا سرویس جدید را خواهند یافت و به قیمت خوب خواهند فروخت . این خوشبینی مانند یک انرژی موتور ذهنی و باور های کارآفرینان را تقویت میکند .

بر ای اطلاعات و حتی تمرین تکنیک ها و دیدگاه های کارآفرینان موفق و ثروتمند میتوانید از جزوه های خلاصه ای که از بررسی و تحقیق زندگی صدها کارآفرین تهیه شده استفاده نمایید ، تکنیک های کارآفرینی جزوه اول ، اینجا کلیک کنید .