تغذیه اسپیرولینا به آبزیان با راه های ساده

راهنما 09903337056

تغذیه اسپیرولینا به آبزیان با راه های ساده

در اینجا راهی ساده برای تغذیه جلبک اسپیرولینا به آبزیان یاد میگیرید ، دو روش آسان به شما پیشنهاد میشود . یک راه این است که میتوانید اسپیرولینای تازه یا پودر آن را با آب میکس کرده و با یک سرنگ آن را بردارید تا سرنگ پر شود و بعذا مستقیما آن را به داخل منبع آب آکواریوم انتقال میدهم . روش دیگر که کمی تمیز تر است اینکه اسپیرولینای مایع را در ظرفهای کوچک یخ ساز قرار داده ام تا یخ بزند البته گذشته از آب کمی ژلاتین هم متوانید به آن اضافه کنید تا یخ ببندد ، البته میتوانید چندین تکه یخ درست کنید و بعد بتدریج استفاده کنید .

اکنون برای شروع قالب کوچک اسپیرولینای یخ بسته را به داخل آب می اندازم ، آن در روی آب حالت شناور دارد و رفته رفته ذوب میشود و از هم وا میرود . اگر در آکواریوم چیزی مانند خزه هم داشته باشید خوب است اسپیرولینای یخ زده را بالای آن بیاندازید تا بعد از مدتی روی خزه ها بیافتد و در روی آن ذوب شود . خیلی زود وقتی اسپیرولینا روی خزه پخش میشود میگوها بوی آن را استشمام کرده و بسراغ آن میروند .

البته برای چند دقیقه ممکن است ذرات یخ بسته که بتدریج پخش میشوند کمی فضای آکواریوم را غبار آلود کنند اما بزودی ته نشین خواهند شد و همه جا دوباره شفاف میشود . این روش نسبت به روش دیگر یعنی استفاده از سرنگ تمیز تر است .

در روش دیگر سرنگ پر از اسپیرولینای مایع را بر داشته و میتوانیم آن را بر روی خزه های داخل آکواریوم بچکانیم ، و یا حتی مستقیما داخل آب در جاهای مختلف سرنگ را بچکانیم . این روش ممکن است در ابتدا فضای داخل آکواریوم را خیلی غبارآلود کند ، اما سرانجام رفته رفته آب به حالت شفاف باز میگردد .

کمی که صبر کنید میبینید مشتری های تغذیه اسپیرولینا یعنی آبزیان ماهی و میگو مانند آن خیلی زود غذا را استشمام کرده و آن را پیدا و شروع به خوردن میکنند . البته من خودم روش بخ بسته اسپیرولینا را بیشتر استفاده میکنم چون خیلی زودتر از روش سرنگ و تزریق مستقیم به حالت آرامش و سکون میرسد و همه جا شفاف میشود و در ضمن اسپیرولینا در روش یخ بسته همه جا پخش نمیگردد و بیشتر همانجایی که یخ افتاده و ذوب شده به حالت رنگ سبز سیر و حتی نزدیک به سیاه باقی میماند تا کم کم خورده شود .

برای خرید کتابچه آموزش گام بگام کشت اسپیرولینا در محیط خانگی میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید و بسادگی در جند مرحله به روش کشت و پرورش آن و نکاتی مانند دما و یا درجه پی اچ و نیز نحوه برداشت محصول رابیاموزید . امروزه جلبک اسپیرولینا بدون تبلیغات خاصی در جهان جا افتاده است و آن بخاطر خواص بی مانندش میباشد .